E-Förslag

Tillåt skotertrafik närmsta vägen från hemmet till leden, likt Kiruna och Gällivare.

Status
Utreds

Beskrivning
År 2017 fanns det finns 12 731 stycken (6) snöskotrar i Luleå kommun. Av kommunens ~78500 invånare bor ~49000 i tätortsområden (9) och kan därför inte lagligt ta sig till en skoterled utan att först frakta skotern till leden med t.ex. släpvagn.

I praktiken är det dock få som gör detta. Mitt förslag är att Luleå, likt Kiruna (1-2) och Gällivare (3-5), ska testa att tillåta skotertrafik kortaste vägen från hemmet till leden i vissa bostadsområden. Jag föreslår även att tillåta kortaste vägen över Porsö-, Björkskata- och Skurholmsfjärden till leden.

Argumentet för att testa detta är att man avkriminaliserar en vanligt förekommande handling samt att man då kan sätta en maxhastighet på hur fort skotrarna får köra inom bostadsområdet, för skotertrafik förekommer oavsett om den är tillåten eller inte. I dagsläget har dock vissa lite väl brottom att ta sig till leden innan någon ser dem.. En gräns motsvarande cykelhastighet (15-20km/h) kommer minska risken för olyckor.

1. https://sverigesradio.se/artikel/7539926
2. https://kiruna.se/trafik--resor/trafik-och-gator/forsok-med-skotertrafik-inne-i-kiruna.html
3. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gallivare-testar-skoterkorning-pa-gator
4. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/snoskoterforeningen-det-ar-helt-suverant
5. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/olika-uppfattningar-om-skoterforsoket
6. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/i-norrbotten-finns-flest-skotrar
7. https://skoterleder.org/#!map/12/65.5985/22.1613
8. https://www.lulea.se/images/18.bf1231515b10d81dd6e098/1491920430998/Skoterf%C3%B6rbudsomr%C3%A5den+Lule%C3%A5t%C3%A4tort.jpg
9. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5#:~:text=Lule%C3%A5%20%C3%A4r%20Sveriges%2024%3Ae,549%20inv%C3%A5nare%20(SCB%202020).