E-Förslag

Bättre skyltning på g/c-vägar.

Status
Avslutat

Beskrivning
Eftersom kännedomen om regler gällande gång- och cykelvägar är bristfällig bör kommunen sätta upp skyltar på regelbundna avstånd med aktuell information om vad som gäller.
CYKLA HÖGER-PROMENERA VÄNSTER.
Enkelt och tydligt.