Föreningsbidrag

LÄS MER

Här kan föreningar inom Luleå kommun ansöka om föreningsbidrag och sedan följa handläggningen av sitt ärende.

Tjänsten används för att söka föreningsbidrag av olika slag, som verksamhetsbidrag, lokalbidrag, driftbidrag, aktivitetsbidrag, investeringsbidrag eller arrangemangsbidrag. Du kan även söka bidrag till offentliga julgranar. De föreningar som kan söka ett visst bidrag ser detta i systemet.

För att söka bidrag måste föreningen ha ett bank- eller plusgiro registrerat i systemet.
Varje föreningsbidrag har olika kriterier och kräver olika underlag och redovisningar. Det som kan krävas är: verksamhetsberättelse, revisionsberättelse , ekonomisk redovisning, medlemsregistrering (uppdelat på kön och ålder), årsmötesprotokoll eller underlag för betalningar (fakturor, kvitton).

Information om föreningsbidrag.

Bidrag till offenliga julgranar.

Följ ditt ärende här.