Föreningsregister

LÄS MER

I detta register kan föreningar registrera sin verksamhet så att medborgare kan söka fram föreningar efter sitt intresseområde. Registret är till för alla föreningar som är verksamma i Luleå kommun.
Föreningar måste vara registrerade för att kunna söka lokaler och ansöka om bidrag.
För att registrera din förening ska du uppge:

  • Föreningens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer
  • Namn och kontaktuppgifter till kontaktperson, ordförande och kassör

Läs mer om föreningsregistret.

Följ ditt ärende här.