Diarium

LÄS MER

Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats.

Från vårt ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden.
Handlingar är till exempel in- och utgående skrivelser, brev och e-post. Det är också beslut som fattas på olika nivåer och så kallade tjänsteskrivelser som kommunens handläggare skriver som underlag för besluten.
Ärende är ett samlingsbegrepp för ett antal handlingar som tillsammans blir underlag för någon form av beslut eller åtgärd. Det kan vara bidragsärenden, planärenden, tillståndsärenden etc.
Vid sökning kan begreppet PUL-skyddat visas i något fält. Det betyder att ett namn eller annan uppgift skyddats enligt personuppgiftslagen.
Ordet Sekretess kan också förekomma. Då är uppgiften sekretessbelagd med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Information om Luleå kommuns diarium.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920-45 30 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kundcenter@lulea.se