Behov av god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du själv eller en nära anhörig (till exempel make/maka/sambo/barn) ansöka om att få god man eller förvaltare.

Det är överförmyndarnämnden som tar emot din ansökan om god man eller förvaltare och utreder behovet, dock är det tingsrätten som fattar beslut om behovet av ställföreträdare finns eller inte. Vanligtvis brukar tingsrätten fatta beslut om godmanskap/förvaltarskap inom fyra till sex månader.
Som en del av utredningen kommer yttrande från socialtjänsten begäras in och i vissa fall krävs även läkarintyg när ansökan om god man prövas. Vid ansökan om förvaltarskap krävs alltid läkarintyg.

Det är viktigt att du i ansökan försöker förklara vilken typ av hjälp som behövs och varför inte denna hjälp kan fås på annat sätt, till exempel med hjälp av fullmakt eller insatser från socialtjänsten.

Du ansöker enklast genom att starta e-tjänsten. Som alternativ kan du ladda ner blanketten till höger.

Här finns övergripande information att läsa.

Läs mer här om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med.

Läs mer här om hur du ansöker om god man/förvaltare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa