Redovisning av omsättningsstatistik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Omsättningen redovisas månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som avtalats. Vid kvartalsvis redovisning ska omsättningen rapporteras separat för respektive månad inom det kvartal som ska rapporteras. Omsättningen redovisas per avtal om ni som leverantör har tecknat flera avtal.

Vänligen ange vilket kvartal som ska redovisas samt fyll i omsättningen för respektive månad. Redovisningen skall ske senast den 15:e i efterföljande månad efter det kvartal som omsättningen avser.

 

VIKTIGT! Fakturadatumet styr i vilken period som omsättningen tillhör. Omsättningen redovisas i SEK exklusive moms.

 

Redovisad omsättning ska specificeras och tillhandahållas i digital form och läsbar i allmänt tillgänglig cellbaserad kalkylprogramvara. Filen bifogas i samband med rapporteringen.

 

Sammanställningen av efterfrågad omsättning ska specificeras och redovisas per faktura enligt följande:

  • Luleå kommuns avtalsnummer
  • leverantörsnamn
  • leverantörens organisationsnummer
  • beställarens organisationsnummer
  • fakturanummer
  • fakturadatum
  • fakturabelopp exklusive moms

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920-45 30 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kundcenter@lulea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa