Egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till dig som ansöker om att själv få rengöra/sota

Enligt 3 kap. 4 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Mer information om rengöring och brandskyddskontroll framgår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6
Se även Luleå kommuns hemsida för mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Protokoll från brandskyddskontroll
  • Utbildningsbevis (om möjligt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa