Tillgänglighetsproblem på webbplatsen

LÄS MER

Här kan du som besöker kommunens webbplats anmäla material som inte lever upp till EU:s Tillgänglighetsdirektiv.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, och vi arbetar hela tiden med att förbättra den. Målet är att den information som finns här ska vara tillgänglig för alla besökare och med alla slags tekniska hjälpmedel. Vi är medvetna om att det kan finnas brister och är tacksamma för att du hjälper oss upptäcka dem.

Läs mer om tillgänglighet på denna webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Fråga om inloggning

När du loggar in kan du få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Vi kan även förifylla dina kontaktuppgifter genom att vi hämtar uppgifter från skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa