Explosiv vara, tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor, överföring av explosiva varor inom Sverige samt godkännande av föreståndare enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad som är tillståndspliktig hantering finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s hemsida.
Läs mer i MSB:s handbok om hantering av explosiva varor. Där kan du läsa mer om kraven på riskutredning, förvaring, skyddsavstånd, brandskydd med mera.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation.

Tillståndet är belagt med en avgift enligt kommunens taxa. Läs om tillstånd för explosiv vara på kommunens webbplats. 

Din ansökan är en offentlig handling.

Notera att länkar i e-tjänsten öppnas i ny flik.

Starta e-tjänsten genom att klicka på knappen "Starta e-tjänsten". Du har möjlighet att spara det du har fyllt i, om du skulle vilja komplettera och skicka in ärendet senare.  

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation, samt exempelvis:
 • Uppgift om föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
 • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
 • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
 • Riskutredning
 • Fastighetsbeteckning (vid handel)
 • Karta/situationsplan/planritning (för förråd)
 • Uppgifter om förråd (vid förvaring)
 • Klassningsplan (för förråd)
 • Instruktioner för hanteringen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa