Schakt och trafikanordningar

LÄS MER

Använd tjänsten för att ansöka om tillstånd och hantera processen kring Trafikanordningsplan och Schakttillstånd.

Alla som söker tillstånd eller hanterar ärenden måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten. Registrera dig med e-postadress och användarnamn (till exempel Namn/Företag). Ditt lösenord skickas med e-post.

Markera de grupper som tillhör den aktör/ledningsägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. OBS! Markera inte alla grupper. Är du osäker kontaktar du din beställare. Klicka på registrera (du kommer nu att få ett lösenord via e-post) Logga in på ICY Caselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, skapa nytt lösenord på inloggningssidan eller kontakta marktillstand@lulea.se Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case.

Läs mer om tillstånd för schakt och trafikanordningar på kommunens webbplats.

Följ ditt ärende här.