Tillgänglighetsguide för kommunala fastigheter

LÄS MER

Tillgänglighetsdatabasen är menad att underlätta för alla, invånare likväl som besökande, att självständigt planera sina besök i kommunens fastigheter.

Här beskrivs hur byggnaderna och anläggningarna ser ut så att du själv ska kunna avgöra om platsen är tillgänglig utifrån dina behov.

Om tillgänglighet i kommunens fastigheter.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920 - 45 30 00

Personuppgiftsansvarig

Infrastruktur- och servicenämnden
kundcenter@lulea.se