Utfartsbidrag - Enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Luleå kommun ger ett kommunalt bidrag, ett så kallat utfartsbidrag till underhållskostnad för enskild väg till privatpersoner och gemensamhetsanläggningar (vägförening eller vägsamfällighet som bildats via Lantmäteriförrättning).

Det kommunala bidraget är till för att täcka en del av kostnaden för barmarks- och vinterväghåll.

Du kan läsa mer på sidan om utfartsbidrag

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa