Vägbidrag

LÄS MER

Det kommunala bidraget är för närvarande sex kronor per meter väg och år, under förutsättning att väglängden är minst 100 meter vid en intressent samt minst 200 meter vid fler än en intressent.

Hämta blankett via knappen till höger.  Ansökningarna sker via e-post.

Information om utfartsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten