Stomnätspunkter

LÄS MER

Denna karttjänst riktar sig främst till näringslivet.

Här kan du söka och skriva ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter i plan och höjd. Stompunkterna kan användas vid mätning och utsättning av till exempel vägar, fastigheter och byggnader. Kommunens stomnät består av cirka 6500 punkter. Koordinatsystemet är SWEREF 99 21 45 och höjdsystemet RH 2000.

Luleå kommun fritar sig från ansvar när det gäller punkternas beskaffenhet.

Information om karttjänster.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920 -45 30 00

Personuppgiftsansvarig

Infrastruktur- och servicenämnden
kundcenter@lulea.se