Anvisningar för konsulter och entreprenörer

LÄS MER

Styrande dokument för konsuler och entreprenader. Föreskrifter, rutiner när det gäller projekteringsanvisningar mm samt tjänster för inleverans geotekniska undersökningar, relationshandling, inmätning och utstakning.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920 -45 30 00