Bli god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare måste du lämna in en intresseanmälan för att överförmyndarnämnden ska kunna lämplighetspröva dig och sedan föreslå dig som ställföreträdare i ett specifikt uppdrag.

För att kunna bli god man eller förvaltare ska du, enligt bestämmelserna i föräldrabalken, vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Detta innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar så att du inte förekommer i brottsregistret eller i Kronofogdens register. Utöver detta ska du ha god kännedom om hur det svenska samhället fungerar, till exempel vart medborgare vänder sig för att ansöka om olika insatser, bidrag eller stöd.

Vi kommer även genomföra ett personligt möte med dig. Dessutom kommer du få lämna in ett lämplighetsintyg signerat (underskrivet) av två ojäviga personer.

Du kan även välja att skicka in din intresseanmälan genom att ladda ner, fylla i och skicka in blanketten här till höger.

Läs mer om god man/förvaltare på kommunens webbplats.
Under de olika rubrikerna på sidan finns information om vad ett uppdrag innebär.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa