Åtagande/samtycke till god man/förvaltare

LÄS MER

Den här blanketten används innan ett uppdrag börjar.

Den personen som ska bli god man/förvaltare åtar sig uppdraget och den personen som ska få hjälp och stöd samtycker till detta. Blanketten behöver skrivas ut och undertecknas av er båda.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@lulea.se
0920 - 45 30 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
kundcenter@lulea.se