Överlämning till ny god man/förvaltare

LÄS MER

Blanketten används vid överlämnande av uppdrag för att förenkla för den nya ställföreträdaren.

Blanketten lämnas direkt till ny ställföreträdare och behöver inte skickas in till överförmyndarnämnden.

Om uppdraget som god man och förvaltare.