Överförmyndarspärrade konton

LÄS MER

Den här blanketten ska lämnas in tillsammans med förteckningen. Blanketten skrivs ut och medtas till banken vid första besöket där. Blanketten ska fyllas i och undertecknas av banktjänsteman som anger vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten