Överförmyndarnämndens samtycke

LÄS MER

Den här blanketten används av ställföreträdare för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till olika åtgärder som uttag från spärrat konto, arvskifte fastighetsförsäljning.

Om uppdraget som god man och förvaltare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten