Överförmyndarnämndens samtycke

LÄS MER

Den här blanketten kan användas av er som inte har möjlighet att använda vår e-tjänst, till exempel om ni är två förmyndare eller om du som god man/förvaltare inte har tillgång till en dator.
Blanketten används för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till olika åtgärder så som uttag från spärrat konto, arvskifte eller fastighetsförsäljning.

För att ansöka om nämndens samtycke via vår e-tjänst klickar du här

Om uppdraget som god man och förvaltare.