Personligt ombud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning med stora svårigheter att få vardagen att fungera. Personligt ombud fungerar som en hjälp till hjälpen. Personligt ombud kan till exempel stödja i kontakten med hälso-och sjukvård, socialtjänsten eller andra myndigheter.

Personligt ombud är en fristående verksamhet (vi tillhör inte kommunen, sjukvården eller någon myndighet). Stödet är tidsbegränsat, gratis och vi för inga journaler.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa