Personligt ombud

LÄS MER

Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt. Det personliga ombudet kan fungera som ett stöd i kontakten med vårdgivare, socialtjänst och olika myndigheter. Personligt ombud är fristående från alla berörda myndigheter, har tystnadsplikt och för inga journaler. Stödet är kostnadsfritt.

Information om personligt ombud.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten