Stöd enligt LSS

LÄS MER

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.

Målsättningen är att underlätta det dagliga livet för dig som har omfattande funktionsnedsättningar.

Att ansöka om insatser enligt LSS.