Olycksfallsförsäkring

LÄS MER

Luleå kommuns olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och elever i förskola, fritidshem, särskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Även barn och elever i fristående förskolor och skolor är försäkrade.

Luleå kommun har bytt försäkringsgivare

Från och med 1 september 2021 så är det Protector som står som försäkringsgivare.
Avtalet med Folksam gällde till och med 2021-08-31 och skador som inträffade fram till dess ska anmälas till Folksam.
Skador som inträffat från och med 2021-09-01 ska anmälas till Protector.

Information om försäkringen och var du anmäler skada

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten