Lärplattform

LÄS MER

Du som är vårdnadshavare med barn i alla Luleås kommunala förskolor och skolor har möjlighet att följa ditt barns lärande i lärplattformen. Vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem kan också svara på platserbjudande och ändra inkomstuppgift.

Fler exempel på vad du kan göra i lärplattformen:

  • anmäla frånvaro
  • se ditt barns schema
  • läsa information från skolan
  • läsa och skicka meddelanden till pedagoger
  • följa ditt barns skolutveckling
  • hantera barnomsorgens tjänster

Om lärplattformen, och hur du gör om du är elev och vill logga in på gamla respektive nya ingången.

Om du har problem med lärplattformen.

Om du vill göra en felanmälan.

Följ ditt ärende här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten