Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

LÄS MER

Om du vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen. Kommunen är den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Detta gäller för att starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.