Återbetalning, barns sjukdom förskola/fritidshem

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om återbetalning av avgift för förskoleplats eller fritidshemsplats då ditt barn varit frånvarande på grund av sjukdom längre än 14 sammanhållna kalenderdagar.

Information om återbetalning.