Veckorapportering för arbetssökande vårdnadshavare

LÄS MER

Blanketten används från höstterminen det år barnet fyller tre år, av arbetssökande förälder som tillfälligt går ut i arbete under månaderna september till maj då placeringen är avgiftsfri.

Mer information om veckorapportering

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten