Modersmålsundervisning grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare till elev i grundskola eller anpassad grundskola använder den här tjänsten för att 

 • ansöka för elev som vill börja modersmålgundervisning (ansökan öppen 1 mars till 15 april)
 • avanmäla elev som ska avsluta modersmålsundervisning. 

Ansöka går endast att göra under perioden 1 mars till 15 april. Undervisningen startar kommande hösttermin. Elever som redan deltar i undervisning behöver inte göra en ny ansökan.

Om du är en av två vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att få signera ansökan med e-legitimation.

Om du, eller den andra vårdnadshavaren, inte har e-legitimation: Vänd dig till rektor eller skolhandläggare på elevens skola.

E-tjänsten ska endast användas för elever i kommunala skolor. Friskolorna har egna ansökningsrutiner. Kontakta friskolans rektor för mer information. 

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?  

Elev i grundskolans årskurs 1 - 9 kan få modersmålsundervisning om dessa kriterier uppfylls:  

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål * 
 • språket är dagligt umgängesspråk i hemmet * 
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket  (länken öppnas i nytt fönster)
 • minst fem elever hos huvudman önskar undervisning i samma språk  
 • det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare  

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.   

Nationella minoritetsspråk har utökad rätt  

 • I de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever som tillhör någon av dessa nationella minoriteter, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.  
 • Undervisning startar även om det endast är en elev som önskar det förutsatt att det finns en lärare i språket.
 • Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. 

Se kommunens webbplats för mer information.
Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa