Modersmålsundervisning grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera att denna e-tjänst används både för ansökan för elever som vill börja modersmålsundervisning och avanmälan för elever som vill avsluta modersmålsundervisning. Ansökan går endast att göra under perioden 1 mars till 15 april. Undervisningen startar kommande hösttermin. Elever som redan deltar i undervisning behöver inte göra en ny ansökan.

Om du inte har e-legitimation: Vänd dig till rektor eller skolhandläggare på elevens skola.

E-tjänsten ska endast användas för elever i kommunala skolor. Friskolorna har egna ansökningsrutiner. Kontakta friskolans rektor för mer information. 

En elev i grundskolans åk 1 - 9 kan få modersmålsundervisning om: 

 • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
 • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
 • Det finns en lämplig lärare

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk:

 • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
 • En elev kan få modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket
 • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker
 • Undervisning erbjuds om det finns en lämplig lärare

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa