Olycka eller tillbud på skolskjuts

LÄS MER

Entreprenörer anmäler tillbud eller olycka på skolskjuts.

Anmälan upprättas av entreprenör. Kopia skickas omgående till Luleå kommuns skolskjutsteam.

Information om olycka eller tillbud vid skolskjuts.