Reseersättning gymnasieskolan

LÄS MER

Här kan du som är elev i gymnasieskolan ansöka om ett bidrag till anslutningsresa om du har längre än 6 km från hemmet till hållplatsen, eller om kollektiv trafik saknas.

Allmänna regler och information om resebidrag