Närvaro APL praktik, gymnasieskolan

LÄS MER

Här finns blankett där du som handledare för gymnasieelev under APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik rapporterar närvaro. Blanketten lämnas till din kontaktperson på skolan.

Information om APL (praktik).