Enskild avloppsanläggning - Ansökan/Anmälan

LÄS MER

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud ansöka om tillstånd och anmäla inrättande eller ändring av enskild avloppsanläggning. Om ansökan/anmälan sker via ombud behöver du även fylla i och skicka in blanketten för fullmakt som du når via länken till höger.

Just nu är det många som vill anlägga nytt avlopp och beräknad handläggningstid är för närvarande cirka 6–12 veckor och kan bli längre beroende på hur komplett ansökan är.

Handläggning av ansökan/anmälan påbörjas så fort vi har en ledig handläggare och du behöver invänta tillstånd/beslut innan anläggningsarbetet påbörjas. Från att du har skickat in din ansökan/anmälan kan det ta några veckor innan en handläggare hör av sig.

Observera!
För att slamtömning ska kunna ske får avståndet mellan uppställningsplats för slamtömningsfordon och slamtömningspunkten inte vara för långt. För att uppfylla kraven får detta avstånd inte överstiga 10 meter. Om detta inte kan uppfyllas behöver du själv ombesörja en lösning som möjliggör slamtömning med t.ex. en förlängningsslang och detta skall framgå i din ansökan. 

Det är viktigt att vägen fram till fastigheten och till uppställningsplatsen är dimensionerad för och är farbar vid varje hämtningstillfälle för de fordon som används för slamtömningen. För att uppfylla kraven för farbar väg skall vägen vara hårdgjord, ha en bärighet på minst 30 ton, vara minst 3,5 meter bred samt ha en fri höjd på 4,7 meter. Vegetation och annat som kan förhindra framkomligheten för fordon eller personal skall tas bort.    

Vad som ska ingå i ansökan/anmälan
För information om vad som ska ingå i en ansökan/anmälan, hur handläggningsprocessen går till och övrig information om enskilda avlopp kan du använda dig av nedanstående länkar.

Du har även möjlighet att skicka in ditt ärende till kommunen genom att använda blankett.  Klicka i så fall på knappen Hämta blankett här till höger.

Att anlägga enskilt avlopp, information på kommunens webbplats.

Luleå kommun erbjuder dig kostnadsfri rådgivning kring enskilda avlopp. Läs mer om detta på kommunens webbplats.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa