Servera eller sälja alkohol

LÄS MER

Här laddar du ner blanketterna när du ansöker du om tillstånd eller gör anmälan om att få göra saker som rör servering eller försäljning av alkohol i olika former.

De typer av blanketter som finns här är:

  • Ansökan om serveringstillstånd
  • Finansieringsplan (ska skickas in vid ansökan om serveringstillstånd) 
  • Anmäl serveringsansvarig person 
  • Anmäl servering av öl 
  • Försäljning av öl 
  • Kryddning av alkohol
  • Ansökan om serveringstillstånd för uteservering
  • Anmälan om lokal vid catering för slutna sällskap
  • Anmäl att serveringstillståndet ska upphöra

Information om serveringstillstånd och tillsyn.

Avgifterna som gäller för ansökan och anmälan samt den årliga avgiften för tillsyn beskrivs i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.

Taxa för ansökan och tillsyn