Bostadsanpassning

LÄS MER

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Hämta blanketten via knappen till höger.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

  • Om du bor i en hyresrätt behöver fastighetsägaren lämna ett medgivande till anpassningen
  • Om du bor i en bostadsrätt måste du få ett medgivande från bostadsrättsföreningen på anpassning i gemensamma utrymmen

Läs mer om bostadsanpassning på kommunens webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten