Bygga nytt, ändra, riva

LÄS MER

Här finns e-tjänsten Mittbygge som du använder när du vill:

  • Söka bygglov t ex för ny- eller tillbyggnad, inglasning, carport, skylt eller utvändig ändring
  • Söka marklov för t ex schaktning eller trädfällning
  • Söka rivningslov
  • Anmäla bygglovsbefriade åtgärder för attefallshus eller attefallstillbyggnad
  • Anmäla inre åtgärder i en byggnad
  • Rivningsanmälan
  • Anmäla installation av eldstad och rökkanal
  • Göra en separat anmälan av kontrollansvarig
  • Söka förhandsbesked - innan du söker förhandsbesked läs gärna här 

Bygglov för kyrkstugor går inte söka i e-tjänsten, använd istället blanketten som du kan ladda ner via knappen till höger.  

Använd även blankett för att söka strandskyddsdispens och anmäla kontrollansvarig. Blanketter kan du ladda ner via knappen till höger.

Information om när du behöver lov eller när det räcker med en anmälan hittar du på vår hemsida. Här kan du också läsa om vilka handlingar du kan behöva skicka med. För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information, som fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter och att ritningar är måttsatta och tydliga. Digitala ritningar vill vi ha i format PDF. Hur en ritning ska se ut kan du läsa om på kommunens webbplats.  

Mer utförlig information kring byggande finns på Boverkets webbplats  och via e-tjänsten.

Det underlättar och går snabbare för oss och dig om du använder e-tjänsten. Om du inte kan använda den finns blanketter att ladda ner här till höger.

Följ ditt ärende här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten