Djurhållning

LÄS MER

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller sällskapssvin som inte hålls som sällskapsdjur
  • fler än 5 stycken fjäderfän.  Vid hållande av tupp fordras alltid tillstånd.

Tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna behövs inte för jordbruksfastighet med djurhållning.

För prövning av ansökan tas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgift tas ut även om ansökan avslås. För vår tillsynsverksamhet kommer avgift att debiteras vid tillsyn.

Bifoga följande till ansökan:  

  • situationsplan där avstånd till närmaste granne framgår samt var eventuella rast/beteshagar är belägna
  • skalenlig ritning över stallbyggnad och inredning

Ladda ner blanketten via knappen till höger. 

Mer information finns på kommunens webbplats.