Dricksvattenanläggning

LÄS MER

En anläggning som omfattas av föreskriften (SLVFS 2001:30) ska registreras som livsmedelsanläggning. Anmälan ska göras hos miljö- och byggnadsnämnden i Luleå. Exempel på anläggningar som omfattas av föreskrifterna och som ska registreras är vattenverk, restauranger med egen dricksvattenbrunn och vissa vattenföreningar.

Hämta, fyll i och skicka in följande blanketter:

  • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
  • Ansökan om fastställande av faroanalys för små dricksvattenanläggningar
  • Ansökan om fastställande av undersökningsprogram för dricksvatten

Registrering av din anläggning debiteras enligt gällande taxa. En årlig kontrollavgift kommer att debiteras varje år som anläggningen är igång, även det första året. Kontrollavgiftens storlek beror på riskklassningen av anläggningen.

Mer information om livsmedelsföretag.   

Mer information för dricksvattenproducenter.