Jordbruksföretag

LÄS MER

Här anmäler du djurhållning med mer än 100 djurenheter enligt 2 kapitlet paragraf 1-3 i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Du ska skicka in en komplett ifylld anmälan till Luleå kommun senast 6 veckor innan du startar verksamheten. Du hämtar blanketten via knappen till höger.

För handläggning av anmälan tar miljö- och byggnadsnämnden en avgift enligt gällande taxa. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet som anmäls. När du startar en anmälningspliktig verksamhet betyder det också att avdelning miljö och bygg, kommer att bedriva tillsyn av din verksamhet. För det kommer du att debiteras en årlig tillsynsavgift enligt taxa.

Särskilda regler kan gälla för verksamhet inom vattenskyddsområde. Mer information om vattenskyddsområden finns här.

Mer information om miljöfarlig verksamhet finns här.