Slamavskiljare

LÄS MER

Här kan du ansöka om

  1. egen tömning av slamavskiljare och kompostering av slam
  2. egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet
  3. förlängt slamtömningsintervall för slamavskiljare

Hämta blankett via knappen till höger.

Läs mer om eget avlopp på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten