Slamavskiljare

LÄS MER

Här kan du ansöka om

  1. egen tömning av slamavskiljare och kompostering av slam
  2. egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet
  3. förlängt slamtömningsintervall för slamavskiljare

Hämta blankett via knappen till höger.

För handläggning av ansökan om förlängt slamtömningsintervall, uppehåll eller eget omhändertagande tar miljö- och byggnadsnämnden ut en timavgift.
Taxa enligt miljöbalken

Läs mer om Slam och latrin - Luleå kommun (lulea.se)