Verksamhet inom vattenskyddsområde

LÄS MER

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte. Vissa saker ska du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls då det kan förorena vattentäkten.

Via knappen till höger hämtar du den eller de blanketter du behöver.

Se kommunens webbkarta över vattenskyddsområde
Läs på Lumires webbplats om de föreskrifter som gäller inom olika vattenskyddsområden
Läs mer på kommuns webbplats om gällande regler och råd, och kontrollera vilken skyddszon din adress finns i.