Hinder på allmän plats som försvårar tillgänglighet

LÄS MER

Lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas så att de är tillgängliga för personer som har nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Upplever du hinder för tillgängligheten till lokaler eller platser där allmänheten har tillträde? Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda det. Med e-tjänsten kan du anmäla det till kommunen.

Läs mer om hinder på allmän plats.