Skolskjuts grundskoleelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elev behöver inte ansöka om skolskjuts till anvisad skola om eleven uppfyller avståndskravet.

Gymnasieelever kan inte ansöka om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts görs  för ett läsår i taget om eleven har:​
 - Växelvis boende
 - Medicinska skäl
 - Val av annan skola
 - Annan orsak

För att elev i grundskolan ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste gång- och cykelväg från bostaden (elevens folkbokföringsadress) till den anvisade skolan vara minst:
 - Förskoleklass - årskurs 3: mer än 2 km.
 - Årskurs 4 - 9: mer än 3 km.

Mätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan efter närmsta gång- och cykelväg, avståndet mäts genom kommunens GIS-system.
Mer information på www.lulea.se/skolskjuts 
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa