Boka tid hos överförmyndarexpeditionen

LÄS MER

Här kan du boka tid med handläggare på överförmyndarexpeditionen.

  • Du kan exempelvis få allmän information om vad det innebär att ta på sig ett uppdrag som god man eller förvaltare för någon.
  • Har du redan uppdrag som god man/förvaltare så kan du boka tid för exempelvis frågor eller genomgång av redovisning i vår e-tjänst Valter, eller för frågor kring uppdraget vid fastighetsförsäljning eller dödsbon.
  • Även du som är förmyndare (förmyndare avser personer under 18 år) kan boka tid om du t ex har frågor om hur du ansöker om samtycke till uttag/placeringar.

Om du anger en korrekt e-postadress kommer du få en bokningsbekräftelse via e-post!

Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset på entréplan, till vänster om receptionen. Sitt gärna ner i sofforna vid receptionen och vänta så kommer den handläggare du ska träffa och hämtar dig där vid tiden för besöket.

Adressen till stadshuset är Rådstugatan 11, 971 85 Luleå.

Läs mer om god man/förvaltare på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa