Boka tid hos överförmyndarexpeditionen

LÄS MER

Här kan du boka tid med handläggare på överförmyndarexpeditionen.

  • Du kan exempelvis få allmän information om vad det innebär att ta på sig ett uppdrag som god man eller förvaltare för någon.
  • Har du redan uppdrag som god man/förvaltare så kan du boka tid för exempelvis frågor eller genomgång av redovisning i vår e-tjänst, eller för frågor kring uppdraget vid fastighetsförsäljning eller dödsbon.
  • Även du som är förmyndare (förmyndare avser personer under 18 år) kan boka tid om du t ex har frågor om hur du ansöker om samtycke till uttag/placeringar.

För att kunna få en bekräftelse på din bokade tid så behöver du ange en korrekt e-postadress!
Om du inte uppgett någon e-postadress och därmed inte kan avboka/boka om tiden, eller om du behöver avboka/boka om din tid mindre än två dygn innan besöket så kontaktar du överförmyndarexpeditionen via telefon 0920-45 30 00.

Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset på entréplan, till vänster om receptionen. Sitt gärna ner i sofforna vid receptionen och vänta så kommer den handläggare du ska träffa och hämtar dig där vid tiden för besöket.

Adressen till stadshuset är Rådstugatan 11, 971 85 Luleå.

Läs mer om god man/förvaltare på kommunens webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa