Leverantörsregister

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här har du som företagare möjlighet att registrera ditt företag i kommunens leverantörsregister för kommande eventuella direktupphandlingar.

Registret finns tillgängligt på kommunens inköpsenhet  och kommer att  vara till hjälp för upphandlande tjänstemän.

Registreringen gör att du som företagare har större möjlighet att få en förfrågan när en direktupphandling sker inom den bransch där du är verksam.

I samband med en eventuell direktupphandling görs en sedvanlig kreditprövning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa