Anmälan av omsorgsbehov vid stängning av förskola/skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid en eventuell stängning eller begränsade möjligheter att erbjuda plats i förskola och fritidshem ska kommunen erbjuda barnomsorg till de som har särskilda behov eller vars vårdnadshavare är nödvändiga för samhällsviktig verksamhet (lag 2020:148). För att omfattas av barnomsorgen ska barnen vara i åldern 1 år och fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Du som har rätt till och behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola eller skola anmäler ditt behov via denna e-tjänst. Gör en anmälan per barn med behov. 

Observera att omsorgen kan komma att ske på annan förskola eller fritidshem än den ordinarie samt att ordinarie taxa och tillämpningsregler gäller. 

Vi önskar ditt svar snarast möjligt men senast den 20 november. Detta för att vi behöver veta hur stort behovet är. 

Vid ett beslut om stängning ges möjlighet att anmäla på nytt eller förändra sin anmälan. 

Mer information om behov av barnomsorg om skola eller förskola stänger finns på kommunens webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa