Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen avseende barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som är vårdnadshavare till barn under 18 år vill veta vilka personuppgifter som kommunen hanterar om ditt barn eller utnyttja andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som till exempel att få barnets personuppgifter ändrade eller rättade, kan du använda dig av denna tjänst.

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter i folkbokföringen så rekommenderar vi att du gör ett personligt besök där vi överenskommer om hur uppgifterna samlas in och överlämnas till dig. Besök vår reception i Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.

Saknar du e-legitimation kan du begära registerutdrag eller utnyttja övriga rättigheter för ditt barn genom att fylla i en blankett som sedan skrivs under och skickas in till Luleå kommun. Hämta blankett genom att klicka på knappen "Hämta blanketter" här till höger.

Så här går det till

De personuppgifter du lämnat i E-tjänsten kan komma att användas som sökbegrepp när vi söker fram dina personuppgifter.

Du kommer att få tillgång till ditt registerutdrag inom 30 dagar. I undantagsfall kan handläggningstiden bli längre, om så är fallet kommer du att få information om orsaken och när du kan förväntas få ditt registerutdrag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Andra vårdnadshavaren signerar med e-legitimation (om två vårdnadshavare finns)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa