Boende, stöd och hjälp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka gällande, Hemtjänst, Plats i särskilt boende, Korttidsboende/avlastning, Dagverksamhet, Kontaktperson, Medboende i särskilt boende, Trygghetslarm och Egenvård enligt socialtjänstlagen

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa