Utökad vistelsetid i förskola - ansöka

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som är föräldralediga eller vårdnadshavare med barn som har särskilda behov kan ansöka om utökad vistelsetid. Även vårdnadshavare med behov av utökad tid på grund av familjens situation i övrigt kan ansöka om utökad vistelsetid.  

Du måste bifoga intyg i e-tjänsten som styrker din ansökan. Föräldralediga ska styrka med intyg om studier eller arbete. Om barnet har särskilda behov eller om familjens situation har behov ska detta styrkas med intyg från t ex psykolog, logoped, läkare eller annan myndighetsperson.  

Mer information finns på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg som styrker ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa