Förtroendevald i Luleå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald ansöka om: 

  • reseersättning, kilometerersättning, traktamente
  • ersättning för förlorad arbetsinkomst  
  • ersättning för förlorad semesterförmån
  • arvode för möte som tjänsteperson på kommunen kallat till

Du behöver skicka in ett separat ärende för varje typ av ersättning.  

Ärenden gällande förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån ska intygas (attesteras) innan ersättning utbetalas. Du kommer att få ange kontaktuppgifter till personen som kan attestera. Attestperson signerar i sin tur ärendet med e-legitimation. 

Ärenden som gäller arvode för möte som tjänsteperson på kommunen kallat till ska attesteras av  den aktuella tjänstepersonen. Du kommer att få ange kontaktuppgifter till tjänstepersonen.

Är du gruppledare kan du via e-tjänsten rapportera in deltagande vid gruppmöte.

Information om att vara förtroendevald i Luleå kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa