Orosanmälan - barn och unga

LÄS MER

Här anmäler du till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att barn eller unga far illa.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

  • Myndighetspersoner och yrkesverksamma med anmälningsskyldighet gör sin anmälan i tjänsten.
  • Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.
  • Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa